اخبار

منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار، یکی از مناطق آزاد هفتگانه کشور است که در راستای اهداف اقتصادی کشور، بیش از دو دهه است که در مجاورت شهرستان چابهار و در حاشیه دریای عمان تاسیس شده است. با توجه به تعریف مناطق آزاد و علل ایجابی آن، سازمان منطقه آزاد چابهار تمام تلاش و همت خود را به کار گرفته تا نقش شایسته‌ای در حد توان و امکان برای توسعه و رشد اقتصاد ملی و منطقه ای ایفا کند. در آستانه اقتصاد و تجارت هزاره سوم، اکنون منطقه آزاد چابهار زیرساخت‌های لازم برای تبدیل شدن به یک منطقه آزاد پویا را درحد قابل قبولی  فراهم کرده است.

این منطقه نه تنها در اقتصاد ملی نقش موثر داشته بلکه در استان سیستان و بلوچستان نقطه اتکاء مهم و اساسی مردم و روزنه اصلی امید به زندگی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی شده است.

سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار با هدف ارتقا سطح آموزش منابع انسانی به کاربران آرنگ پیوست.

نوشته سازمان منطقه آزاد چابهار به مشتریان آرنگ پیوست اولین بار در شرکت فن آوری اطلاعات آرنگ | Arangit. پدیدار شد.