اخبار

آزمون رتبه بندی پرسنل حین خدمت کارکنان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بعنوان بخشی از سیستم ارزیابی پرسنل بصورت فصلی برگزار می گردد. این آزمون‌ها بصورت آنلاین و در ۳۱ استان کشور و بصورت همزمان برای حدود ۲۵۰ نفر از پرسنل از طریق سامانه جام اجرا می گردد. جهت رعایت مسایل امنیتی آزمون، سوالات و گزینه‌ها بصورت اتفاقی از داخل مخزن سوالات انتخاب و ارایه می گردد و با ایجاد سطوح برای سوالات (آسان ،معمولی و دشوار) و نیز تعداد برابر سوال از هر مخزن ،توزیع برابری برای پرسنل بدست می‌آید.

نوشته برگزاری آزمون رتبه بندی پرسنل سازمان تنظیم مقررات رادیویی توسط نرم افزار جام اولین بار در شرکت فن آوری اطلاعات آرنگ | Arangit. پدیدار شد.