اخبار

سازمان حفاظت محیط زیست در راستای تحقق اهداف آموزشی خود از جمله:

  • ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان در تمامی سطوح شغلی
  • بهبود آموزش مستمر کارکنان در جهت پیشبرد اثربخشی مفاهیم محیط زیست در نظام آموزشی کشور
  • انجام نیازسنجی آموزشی مشاغل (منطبق با استانداردهای نظام جامع آموزش کارکنان دولت)

اقدام به نصب و راه‌اندازی نرم افزارهای مدیریت آموزش (جام) و سامانه آموزش فراگیران (جام فردی) و نرم افزار آموزش از راه دور و آزمون الکترونیکی در ۳۱ استان زیرمجموعه خود نمود.

در این پروژه استاندارد‌های آموزشی ۳۵۰ پست موجود در این سازمان که شامل:

  • تهیه و تدوین شرح وظایف مشاغل سازمانی
  • تهیه و تدوین شایستگی های مشاغل سازمانی
  • تهیه و تدوین دوره‌ها و استاندارد های آموزشی سازمانی
  • تهیه و تدوین سر فصل هر یک از دوره های آموزشی سازمانی

توسط تیم مجرب نیازسنجی شرکت آرنگ تهیه و تدوین گردید.

نوشته طرح جامع آموزش در سازمان محیط زیست اولین بار در شرکت فن آوری اطلاعات آرنگ | Arangit. پدیدار شد.