اخبار

بانک کشاورزی یکی از بانک‌های تخصصی کشور و مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که ماموریت آن، حمایت از بخش کشاورزی و زیر بخش‌های آن است. بانک کشاورزی در بیست و یکم خرداد سال ۱۳۱۲ تاسیس شد. این بانک هم‌اکنون با پشتوانه هشتاد و پنج سال‌ تجربه خدمت‌رسانی به عنوان یک بانک پیشرو در زمینه ارائه خدمات بانکی به همه مردم در حال خدمت رسانی است.
یکی از مهمترین نیازهای یک سازمان، تدوین شناسنامه مشاغل سازمانی و تعیین استاندارهای آموزشی منطبق با شایستگی‌های مورد نیاز شغل و شاغل است. با تدوین اطلاعات و تجزیه و تحلیل مشاغل می توان دریافت که هرشغل چه وظایفی را شامل می‌شود و برای احراز و انجام شایسته آن چه دانش‌ها، مهارت‌ها و توانایی‌هایی لازم است. مهمترین فرآیند یک نظام آموزشی، تعیین نیازهای واقعی آموزش منابع انسانی است که از طریق راهکارها و الگوهای دقیق و علمی به دست می‌آید و زیر بنای چرخه آموزش و بهسازی در یک سازمان قرار می‌گیرد.
بانک کشاورزی در راستای استانداردسازی مشاغل تخصصی و عمومی خود، اقدام به تهیه بسته استاندارد آموزشی مشاغل بانکی آرنگ (شامل ۱۹۷ پست تخصصی بانکی) و بسته استاندارد آموزشی مشاغل عمومی آرنگ (شامل ۱۷۰ پست عمومی) نمود.

در این بسته هر شغل شامل اطلاعات زیر می باشد:

  • تعریف شغل
  • سطح شغل
  • طبقه بندی شغل
  • شرایط احراز شغل
  • شرح وظایف تخصصی و عمومی شغل
  • شایستگی‌های شغل (دانش، مهارت، توانایی)
  • شایستگی‌های تخصصی و عمومی هر شغل
  • ارتباط بین شرح وظایف و شایستگی‌های شغلی
  • دوره های مورد نیاز هر شغل
  • اولویت بندی استانداردهای آموزشی

نوشته تهیه بسته استاندارد آموزشی مشاغل تخصصی بانکی و عمومی توسط بانک کشاورزی اولین بار در شرکت فن آوری اطلاعات آرنگ | Arangit. پدیدار شد.