اخبار

بانک سینا پس از انتخاب نرم افزار جام جهت مدیریت و اجرای فرایند آموزش پرسنل خود، اینک برای پیشبرد بیشتر اهداف آموزشی خود، از سامانه آزمون الکترونیکی جام برای برگزاری آزمون‌های جامع و تخصصی نیروی انسانی بانک استفاده نمود.

تا کنون بیش از ۵۰۰۰ نفر از شاغلین این بانک، از طریق این سامانه مذکور در آزمون‌ها با موفقیت شرکت نموده‌اند.

نوشته برگزاری آزمون‌های تخصصی بانک سینا با همکاری آرنگ اولین بار در شرکت فن آوری اطلاعات آرنگ | Arangit. پدیدار شد.