اخبار

شرکت توسعه یک مپنا از جمله شرکت‌های پیشروو نام آور در زمینه ارائه خدمات مهندسی، تامین و اجرا احداث نیروگاه‌های حرارتی، در راستای بهبود ارزیابی عملکر واحد آموزش سازمان، جهت سنجش برنامه‌های آموزش و منظور افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی دروقت اقدام به تهیه داشبورد مدیریتی جام کرد.

کاربرد داشبور مدیریتی در این سازمان تنها به ارائه گزارشات و نمودارها خلاصه نمی‌شود بلکه به عنوان راه حلی برای تصمیم گیری‌های صحیح و استراتژیک و نظارت بر وضعیت موجود واحد آموزش در یک نگاه تمرکز دارد.

قابلیت تعریف شاخص‌ها با توجه به نیاز هر سازمان وتولید انواع گزارشات این ماژول را تبدیل به یکی از کارآمدترین امکانات سامانه آموزشی جام کرده است.

نوشته داشبورد مدیریتی جام در شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های مپنا (توسعه یک) اولین بار در شرکت فن آوری اطلاعات آرنگ | Arangit. پدیدار شد.