RSS Feed
اخبار

بانک مسکن در راستای استانداردسازی مشاغل تخصصی و عمومی خود، اقدام به تهیه بسته استاندارد آموزشی مشاغل بانکی آرنگ (شامل ۱۹۷ پست تخصصی بانکی) و بسته استاندارد آموزشی مشاغل عمومی آرنگ (شامل ۱۷۰ پست عمومی) نمود.

در این بسته هر شغل شامل اطلاعات زیر است:

  • شرح وظایف تخصصی و عمومی شغل
  • شایستگی های شغل (دانش، مهارت، توانایی)
  • شایستگی هایی تخصصی و عمومی هر شغل
  •  دوره های مورد نیاز هر شغل و سرفصل‌های آن

ویژگی‌های بسته استاندارد شغلی آرنگ:

  • بومی سازی شده مشاغل در سازمان های ایرانی
  • رویکرد تجزیه و تحلیل شغل 
  • رویکرد KSA در تدوین شایستگی های شغل 
  • استفاده از منابع سازمان های مختلف 
  • طبقه بندی مشاغل بر اساس سطوح مختلف

نوشته بانک مسکن: تهیه بسته استاندارد آموزشی مشاغل تخصصی بانکی اولین بار در شرکت فن آوری اطلاعات آرنگ | Arangit. پدیدار شد.